Nei, det er ikke ett fett!

Nei, det er ikke ett fett!

Det er ikke ett fett hvordan du kvitter deg med matfettet etter julemiddagen og julekosen nå i desember (eller resten av året for den del). Heller du flytende matfett eller olje i vasken eller i toalettet kan det føre til tette rør internt i ditt hus og i det kommunale ledningsnettet.

Eksempel på avløpsrør i Lørenskog tettet av fett

Flytende fett og matrester bidrar til å tette avløpsrør, og gir mat til rotter og andre skadedyr i kloakken. Dette skaper særlig store problemer i desember måned. 

Kommunene og avløpsselskapene på Romerike går i år sammen om en felles informasjonskampanje – Ikke ett fett, Romerike – som skal sette fokus på dette problemet og gi innbyggerne råd og tips til hvordan de kan bli kvitt matfettet på en smart og bærekraftig måte. 

Ikke Ett Fett, Romerike er et samarbeidsprosjekt mellom Lillestrøm, Nannestad, Eidsvoll, Gjerdrum, Nittedal , Ullensaker, Lørenskog Aurskog-Høland og Nes kommuner, samt avløpsselskapene MiRA og NRA