Deltagende kommuner

Deltagende kommuner

Ikke ett fett, Romerike er et samarbeidsprosjekt mellom Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Nannestad, Eidsvoll, Nes, Aurskog-Høland, Ullensaker og Gjerdrum kommuner. I tillegg er avløpselskapene MiRA og NRA med.

Finn ut mer om vann og avløp i din kommune:

Eksempel på fettavleiring i avløpsrør. Foto: nedre Romerike Avløpsselskap IKS
IkkeEttFett, Romerike er utviklet og vedlikeholdt av Norconsult