Fettklump på 43 tonn oppdaget i Stockholm

Våren 2019 fant avløpsarbeidere ved Käppalaverket i Stockholm en fettklump på 43 tonn. Käppalaverket renser kloakken for flere kommuner i Stockholmsområdet. Det tok en slamsugerbil og seks arbeidere tre dager å bli kvitt klumpen, som ifølge Käppalaverket kostet skattebetalerne mer enn 250 000 svenske kroner. Klumpen stammet fra matfett som var spylt ned i avløpet i den svenske hovedstaden. I Stockholm må […]

250-meters fettberg funnet i Londons kloakk

I 2017 oppdaget avløpsarbeiderne fra Thames Water i London-bydelen Whitechapel et enormt berg av fett og avfall som hadde samlet seg opp i kloakken. Fettberget målte nesten 250 meter og skal ha veid omtrent 130 tonn. Dette var bare det største av en rekke slike «fettberg» som er funnet under storbyen. I 2013 flommet kloakken inn i en rekke boliger […]