Avfallshåndtering på Romerike

Som innbygger kan du gjøre mye. Ikke bare selv, men du kan også være et godt forbilde for de rundt deg. På denne nettsiden kan du lese mer om hva som skal og ikke skal kastes i vasken og i do. Du finner også fakta og myter om temaet samt tips til hvordan du kan snakke med barn om dette. Klikk deg rundt i toppmenyen for å utforske mer innhold.

På kommunenes egne nettsider finner du mer informasjon om vann, avløp og renovasjon. Der kan du blant annet lese om det kommunale avløpsanlegget og hva du skal gjøre hvis du har problemer med avløpet. Du kan også finne avfallskalendere, informasjon om gjenvinningsstasjoner og returpunkter for glass og metall og hageavfall.

Takk for at du hjelper oss å holde Romerikes rørledninger åpne!

Les mer på kommunenes egne nettsider: