Om kampanjen

Hvert år kastes det tonnevis med matavfall, matfett og søppel i vask og toaletter. Dette koster norske kommuner millioner av kroner årlig, og det kan føre til forurensning av vassdrag og gi kloakk i kjellere.

For å øke bevisstheten om problemet og bidra til riktig håndtering av fett og avfall, har åtte kommuner på Romerike samt avløpsselskapene Midtre Romerike Avløpsselskap og Nedre Romerike Avløpsselskap gått sammen om en felles informasjonskampanje, som har fått navnet «Ikke ett fett, Romerike». Kampanjen skal bidra til å gi innbyggerne informasjon, råd og tips for hvordan de skal kvitte seg med matfettet og olje samt dovett og fettvett.

Deltagende kommuner

Ikke ett fett, Romerike er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal og Ullensaker. I tillegg er avløpsselskapene Midtre Romerike Avløpsselskap og Nedre Romerike Avløpsselskap med.

Finn ut mer om vann og avløp i din kommune: